Generali Sigorta A.Ş

Sıkça Sorulan Sorular

Aracınız yeni bir araç ise kasko yaptırmanız için araç sahibinin T.C. kimlik numarası ve araç plakası yeterlidir.

Kasko bir aracı aşağıda örnek verilen zararlara karşı güvence altına alır. Ayrıca yol yardım hizmetleri ile yolda kaldığınızda çekici veya araç onarımda iken yedek araç gibi hizmetleri içerir.

 • Çarpma
 • Çarpışma
 • Yanma
 • Doğal afetler
 • 3. kişilerin araca verdiği zararlar
 • Çalınma
 • Halk hareketleri

Poliçenizde yer alan teminatların türüne göre kaskolar dar kasko veya genişletilmiş kasko olarak adlandırılır.

Dar kaskolar ana teminatlardan çarpma, çarpışma, yanma ve çalınma gibi ana riskleri içerir.

Genişletilmiş Kaskolar ise ana teminatlar ile birlikte aşağıda örnek verilen teminatları içerir.

 

 • 3. kişilerin araca verdiği zararlar
 • İhtiyari Mali Mesuliyet
 • Doğal afetler
 • Halk hareketleri
 • Terör
 • Yol yardım
 • İkame araç
 • Cam hasarları

 

Genişletilmiş kasko hasar anında gitmeyi tercih edeceğiniz servis türü ile ilgili bir terim değildir. Bu nedenle servis tercihinizi sigortacınıza ayrıca bildirin.

Full kasko terimi sigortacılık açısından doğru bir terim değildir. Full kasko tanımı yerine genişletilmiş kasko olarak adlandırılır. Bu tanım poliçenin içeriği ile aracın başına gelebilecek bir çok riskin güvence altına alınması anlamı taşır.

Araç yaş sınırı sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterir. Genellikle 15 yaşa kadar olan araçlara kasko yapılabilir.

Kazadan sonraki kasko tutarındaki artış aşağıdaki durumlara göre sigorta şirketleri arasında değişkenlik gösterir.

 • Kazanın türü
 • Hasar tutarı
 • Kazada karşı taraf var ise karşı tarafın kusuru
 • Sürücünün kusuru
 • Aracın kasko poliçesi var ise hasarsızlık kademesi
 • Aracın karıştığı kaza sayısı

Poliçenizde farklı bir ifade yok ise aracın hasar gördüğü dönemdeki piyasa değeri hesaplanır. Piyasa değeri (rayiç bedel) kadar ödeme yapılır. Özetle, poliçe içeriğine göre değişmekle birlikte genişletilmiş kaskolarda genellikle aracın hasar yaptığı dönemdeki piyasa değeri kadar ödeme yapılır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından her ay piyasadaki tüm araç modelleri ve yaşları için yayınlanan liste üzerinden belirlenen tutardır. Kasko değeri, aracınızın kaskoya konu olacak tutarıdır.

Araç kaskosunun araç sahibi üzerine yapılması gerekir.

Bir poliçede bulunması gereken teminatlar kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Kasko poliçeleri teminat türüne göre dar kasko veya genişletilmiş kasko olarak tanımlanır.

Dar Kaskolar genellikle ana teminatlar olan çarpma, çarpışma veya çalınma gibi ana riskleri içerir.

Genişletilmiş Kaskolar ise ana teminatlar ile birlikte aşağıda örnek verilen teminatları içerir.

 • 3. kişilerin araca verdiği zararlar
 • İhtiyari Mali Mesuliyet
 • Doğal afetler
 • Halk hareketleri
 • Terör
 • Yol yardım
 • İkame araç
 • Cam hasarları

Araç satışında kasko iptal edilir ve kaskoda kullanılmayan günlerin prim iadesi kasko yaptırdığınız şirket tarafından kasko sahibine yapılır.

Poliçenizde bulunan veya kazaya ya da gidilen servise göre uygulanabilen bir muafiyetiniz bulunmuyor ise kazanız hasar onarım tutarı kadar karşılanır.

Her kaza kaskonun bozulması anlamına gelmez. Örneğin; karşı tarafın kusurlu olduğu ve kaskodan karşılanıp, karşı taraftan geri alınabilen hasarlar veya mini onarım gibi hasarlar kaskoyu bozmaz.

Bazı şirketlerde far stop lambası, radyo hasarları gibi hasarlarda da yenilemede hasarsızlık kademesi aynı kademede tutulabilir veya yükseltilebilir.

Eğer kazanız tüm bu hasarların dışındaki bir konu ise hasarsızlık indirim hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu da yenilenen kasko poliçe fiyatının bir önceki yıla göre yükselebileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki durumlarda kasko hasarı karşılanmaz.

 • Kazanın oluş şekli, poliçenin içeriğinde bulunmayan bir teminattan kaynaklandığında
 • Kasko genel şartlarındaki teminat dışı durumlardan birisi gerçekleştiğinde

Generali kasko ücretini kasko sayfamızdan ya da 0850 555 55 55 no'lu telefonumuzu arayarak 7/24 öğrenebilirsiniz.

Kasko isteğe bağlı olarak iptal edilebilen bir sigorta türüdür. Araç satışında ya da araç sahibinin vefatında da iptal olabilir. Bu durumlarda sigortacınıza iptal talebinizi iletmeniz yeterlidir. Kaskoda kullanılmayan günlere ait ücret iadesi sigorta sahibine gün esaslı iade edilir.

Kasko seçiminizde ihtiyacınıza uygun olan teminatların poliçe içeriğinde bulunması önemlidir. Ayrıca hasar anında onarımın yapılmasını dilediğiniz servis türü kasko seçiminde kararınızı etkileyecek faktörler arasındadır. Bir diğer faktör ise hasar olması halinde bir sonraki yenileme döneminizde kaskoda hasarsızlık indiriminin nasıl uygulanacağı konusu olmalıdır.

Kasko 1 yıl için geçerli olan sigorta türüdür.

Generali Sigorta'da kasko hasarsızlık indirimi hakkınız, poliçe yenilemenizi 3 ay içinde yaptırmanız halinde geçerlidir.

Kasko poliçesinin geçerliliği, başlangıç tarihinden 1 yıl sonra biter. Bu nedenle, kasko süresi dolmadan kaskonuzu yenilemeniz gerekir.

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu nedenle kaskonun başlangıç süresi ile ilgili bir yaptırım yoktur.

Fakat bir kaskonuz ve hasarsızlık indiriminiz varsa, hasarsızlık indiriminin devamı için yenileme poliçenizi genellikle 3 ay içerisinde yaptırmanız gerekir. Bu süre kasko şirketlerine göre değişebilir.Biten kasko poliçeniz ve yenileme kasko poliçeniz arasında 3 aydan uzun bir süre varsa hasarsızlık indirim hakkınızı kaybedebilirsiniz.

Kasko, poliçenizin içeriğinde yer alan teminalardan kaynaklı bir araç hasarı yaşadığınızda, aracınızın onarımını karşılayan bir sigorta türüdür.

Aşağıdaki örnek sebeplerden kasko primi yüksek çıkabilir.

 • Aracınızın risk faktörü
 • Aracın ve sürücünün geçmişteki hasarları
 • İkamet edilen il

Hasarsızlık indirimi koruma poliçelerde genellikle 10 bin tl'ye kadar olan hasarlarda kademeniz yenileme döneminde değişmez.

Generali Sigorta'da hasarsızlık koruma klozunu poliçenize ekletmemiş olsanız bile aşağıdakilerden yararlanabilirsiniz.

 • 1 adet far, stop lambası ya da ayna hasarında yenileme poliçesinde hasarsızlık indirimi basamağınız aynı kalır.
 • Anlaşmalı radyo teyp servisinde yaptırılan 1 adet radyo teyp hasarında, mini onarım hasarlarında, anlaşmalı cam servisinde yaptırılan cam hasarlarında ve %100 rüculu hasarlarda ise yenileme poliçenizde kademeniz yükselir.

İki farklı muafiyet tutarından birinin seçilmesi durumunda indirim avantajı sağlanır. Seçilen muafiyet tutarı yükseldikçe, uygulanacak indirim oranı artar. Herhangi bir hasar anında, seçilen tutarının üzerindeki tutar için sigorta poliçesi devreye girer, altında kalan miktarlar için ise zarar sigortalı kişi tarafından karşılanır. Hasar tutarının, belirlenen muafiyet tutarının üstünde kalmasında ise, belirlenen muafiyet tutarı düşülerek hasar ödemesi gerçekleştirilir.

Aşağıdaki şartların sağlanması haline Generali Sigorta hasarsızlık indirim oranları üzerinden hasarsızlık indirim hakkı devam eder

 • Hasarsızlık durumunun (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) Tramer’den belgelendirilmesi
 • Generali Sigorta şartlarına uyması

Bunun için sigortalının, bir önceki sigorta şirketine ait poliçe numarasını Generali Sigorta’ya bildirmesi gerekir.

Araçta bulunan orijinal tüm aksesuarlar kasko poliçesi teminatındadır. Örneğin, araçta bulunan standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar ise standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmesi ve poliçede ayrıca belirtilmesi şartıyla teminata dahildir.

Orijinal olmayan aşağıdaki örnek cihazlar ise ek prim alınarak kasko poliçesi teminatı altına alınabilir.

 • Radyo
 • Teyp
 • Kolonlar
 • Equalizer
 • Klima
 • Alarm
 • Telefon
 • Faks
 • Telsiz
 • Otomatik anten
 • Takometre

15 yaşına kadar otomobiliniz için, kısmi hasarlarda hasar tazminatı onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin ödenebilir. Ancak, bu durumda aşağıda örnekleri belirtilen ömürlü sarf malzemeleri ile ilgili olarak Kıymet Kazanma Tenzili uygulaması, poliçede belirtilen oranlarda yapılır. Aracınızın 15 yaşından daha eski olması durumunda kıymet artışı düşülerek hasar ödemesi yapılır.

Ömürlü Sarf Malzemeleri:

 • Akü
 • Lastik
 • Amortisör
 • Katalizör
 • Egzoz sistemi
 • Hava ve yağ filtreleri
 • Buji ve balata gibi bakım malzemeleri

Sigorta yaptırdığınız araç ile karşı tarafa kusurlu bir şekilde maddi veya bedeni olarak verdiğiniz zararları o yılın trafik sigortası limitlerine kadar karşılar.

İlgili limit yıl bazında değişmekle beraber, kusurlu bir şekilde karşı tarafa verilen ölüm hasarlarında 2020 yılı için kişi başı 410 bin TL'ye kadardır.

Trafik sigortası zorunlu olduğu için, poliçe başladıktan sonra isteğe bağlı olarak iptal edilemeyen bir sigorta türüdür. Ancak poliçenin vadesi gelmemiş ise veya aracın satılması ya da sigortalının vefatı halinde iptal edilebilir. Bu durumda o yıl sigortaya ödediğiniz primin iptal tarihine kadar olan kısmı şirketin hakedişi olup, kalan kısmı gün bazlı hesaplanır ve iade edilir.

Aracınızı sattıktan sonra trafik sigortanız 15 gün daha sigortası devam eder. Bu süre yeni araç sahibini güvence altına almak içindir.

Her sene yenilemek zorunda olduğunuz zorunlu Trafik Sigortası poliçe tarihinizi öğrenmek için sigorta işleminizi yapan kurum ya da aracı kişiden yardım alabilirsiniz.

Araç satışında trafik sigortası iptal edilir ve sigortanın kullanılmayan günlerine ait prim iadesi yapılır.

Aracınızın onarımından kaynaklı oluşabilecek değer kaybı aracınıza zarar vermiş olan kusurlu kişinin trafik sigortasından talep edilebilen bir zarardır. 3 yaşında ve daha küçük araçlar için bu değer hesaplanabilir.

Sigorta şirketi belirlenmiş kurallar çerçevesinde vefat eden kişi hakkında aktüeryal (karşılaştırma) bir hesap yaparak, vefat eden kişinin destekten yoksun kalanlarına bu tazminatı öder. Tazminatın tutarı kişinin yaşı ve gelirine göre değişkenlik gösterebilir.

Karayolunda kullanılan tüm motorlu araçlar için trafik sigortası zorunludur.

2020 yılı limitleri için maddi hasarlarda araç başı 41 bin, bedeni zararlarda ise kişi başı 410 bin TL’dir.

Sigortalı aracınız ile kusurlu bir şekilde karşı tarafa zarar vermeniz halinde yenileme döneminizde kademeniz düşer. Verdiğiniz zarar sadece maddi bir zarar ise kademeniz 1, bedeni bir zarar ise 2 kademe düşer. Kademeniz düştüğünde ise sigorta priminizde artış olur.

İlk defa bir araç satın aldığınızda 4. basamak ile trafik sigortanız başlar. Hasarsız geçirdiğiniz her bir yılın sonunda, yenileme poliçenizde basamağınız artar (5., 6. ve en son 7. basamak). Kusurlu bir şekilde kaza geçirdiğinizde de basamağınız düşer. Maddi zararlarda 1 basamak düşerken, sakatlık durumlarında ise 2 basamak düşer.

Standart bir trafik sigortası poliçesi aracınızın zararlarını karşılamaz, aracınız ile verdiğiniz zararları karşılar. Karşı tarafa verilen zararlar ise cam dahil pek çok türde olabilir. Aracınızın cam dahil diğer hasarları kasko sigortasına dahidir. Bazı sigorta şirketleri trafik sigorta poliçesine ek prim ile aracınızın cam hasarları gibi ek teminat ile güvenceler ekleyebilir.

DASK ya da bir diğer ifadeyle Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı tüm maddi hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta sahibine karşılar.

Türkiye’nin yerleşim alanlarının tamamına yakını aktif deprem kuşakları üzerinde yer alır. Hem sizi hem de sevdiklerinizi korumayı amaçlayan deprem sigortasını yaptırmak 2000 yılından beri zorunludur.

Olası bir deprem sonucunda hem sizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alan Zorunlu Deprem sigortası, evinizde ya da iş yerinizde deprem sebebiyle yaşanan tüm zararları karşılar.

Zorunlu Deprem Sigortası primleri aşağıdaki durumlara göre değişkenlik gösterir.

 • Konutunuzun bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Konutunuzun brüt metrekaresi
 • Binanın yapı tarzı
 • Hasarsızlık indirimi

Zorunlu Deprem Sigortası ya da bir diğer ifadesiyle DASK’ın geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu nedenle DASK poliçesinin her yıl yenilenmesi gerekir.

Evinize ya da işyerinize ait Zorunlu Deprem Sigortası’nın sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden ve dask.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek de sigortanızın devam edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

DASK ya da bir diğer ifadesiyle Zorunlu Deprem Sigortası sadece ilgili ev yada işyerinin tapu sahibi tarafından yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası 1 yıllık bir poliçe olarak hazırlanır ve her yıl yenilenmesi zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Bazı sigorta şirketleri yıllık poliçe prim ödemelerine taksitlendirme yaparak sigorta sahibine ödeme kolaylığı sağlayabilir.

Generali Sigorta ise zorunlu deprem sigorta prim ödemelerini anlaşmalı bankalarda kredi kartına 4 taksit imkanı ile sizlere sunar.

Aşağıdaki bina ve meskenler DASK yaptırmak zorundadır.

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

DASK iptali aşağıdaki durumların sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi ile iptal edilebilir.

 • Aynı yere birden fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması
 • DASK kapsamı dışında kalan yerlere Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmesi

DASK poliçe numarası sigorta şirketinizden ya da e-devlet üzerinden öğrenilir.

Elektrik ve su aboneliği ile tapu işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ilgili konuta ait Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaptırılmış olması zorunludur.

DASK hakkındaki detaylı bilgi öğrenmek ve prim ödemelerinizi gerçekleştirmek için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Sigorta şirketiniz ile aşağıdaki bilgileri paylaşarak DASK poliçenizi oluşturabilirsiniz.

 • Ev adresi
 • İlgili konutun kat sayısı
 • Tapu belgesi
 • Ev sahibinin T.C. kimlik numarası

Zorunlu deprem sigorta poliçe bilgilerinizi sigorta şirketinizle paylaşmanız durumunda hemen alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası vergiye konu olabilen bir poliçe türü değildir.

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkân veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Seyahate başlamadan önce poliçenizi almanız gerekir. Sigortanın başlangıç tarihi yurtdışına ve ülkemiz sınırlarından çıkılacağı gün olarak seçilmelidir. Bitiş tarihini ise ülkeye dönüş yapacağınız gün olarak seçmelisiniz.

Seyahat sağlık sigortanızda yurtdışı seyahatinizin başladığı ve bittiği tarihler ile gideceğiniz ülke veya ülkelerin doğru belirtilmiş olması yeterlidir.

Seyahat sağlık sigortası seyahatiniz süresi kadar olmalıdır.

 • Seyahat sağlık sigortası öncelikle vize istenen ülkelere seyahatiniz için vize evrakları arasında istenen bir belgedir.
 • Yurtdışında başınıza gelebilecek ani bir hastalık veya kaza durumlarında da tedavi masraflarınızı üstlenir.
 • Vefat halinde ise cenazenin ülkeye naklini sağlar.
 • Bununla beraber paketinizin kapsamına göre bagaj kaybı ya da çeşitli asistans hizmetleri ile yurtdışında zorda kalabileceğimiz risklere karşı da sizlere güvence sağlar.

Eğer 18 yaş üzerindeyseniz yurtiçi ve yurtdışı seyahat sağlık sigortası yaptırmalısınız.

18 yaşın altındaysanız, 18 yaş üzeri sigorta ettiren herhangi bir yakınınız olması koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı seyahat sağlık sigortasına sahip olmuş sayılırsınız.

Yurtdışındaki eğitiminiz süresince yaşayabileceğiniz beklenmedik durumlara karşı sizi güvence altına alır. Yurtdışındaki tedavi masraflarınızı üslenerek sizi teminat altına alan sigorta ürünüdür. Poliçe süresi sigorta yaptıracak kişinin eğitim sürecine bağlı olarak belirlenir ve 3 ay, 6 ay ve 1 yıl gibi sürelerde olabilir.

Seyahat edeceğiniz tarih, ülkeler ve T.C. kimlik numara bilgileriniz seyahat sağlık sigortası için yeterlidir.

Seyahat sağlık sigortası için aşağıdaki bilgilerin doğru belirlenmiş olması önemlidir.

 • Yurtdışı seyahatinizin başladığı ve bittiği tarihler
 • Gideceğiniz ülke veya ülkeler

Evet zorunludur. Vize uygulaması olan ülkelere uçuşlarda seyahat poliçesi konsolosluklar tarafından istenir.

0850 555 55 55 numaralı telefon hattımızdan 1’i tuşlayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Acil durumlarda sağlık hizmetlerine ait faturalarınızı şirketimize iletmeniz halinde de hasarınız değerlendirilir.

Europ medikal direk hattına da ulaşılabilirsiniz: 0212 337 20 39

Seyahat sağlık sigortası mevcutta var olan rahatsızlığınızın yurtdışında tedavisini karşılamaz. Seyahat Sağlık Sigortası yurtdışında beklenmedik ani bir hastalığınızın olması durumunda geçerli bir poliçedir.

Eğer ıslak imzalı poliçeyi hemen edinmek istiyorsanız acentelerimizden poliçe satın alabilirsiniz.

Veli veya vasilerinden birisinin de poliçede yer alması şartı ile yapılabilir.

Hayır, herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Genellikle Erasmus kapsamında yurtdışında uzun süreli bulunan kişiler için web sitemizden poliçe satılamıyor. Çünkü, yurtdışında bulunan kişilerin 92 günde ülkeye giriş çıkış yapıyor olması gerekiyor. Bu sebeple de seyahat sağlık poliçeleri genel şartlarına göre seyahat poliçeleri 92 gün için geçerlidir, 92 günden sonra kapsam dışı kalır. Eğer bu zaman dilimlerinde ülkeye giriş çıkış yapılacak ise, çıkışlarda yeni poliçe satın alınması gerekir. Eğer giriş çıkış yapılamayacak ise yıllık bir sağlık sigortası alınması gerekir.

Seyahat sağlık sigortası 92 gün geçerli olan bir poliçedir. 92 günden daha uzun süre ülkeye giriş çıkış yapmadan yurtdışında kalınacak ise acentelerimizden destek alabilirsiniz.

Yurtdışına uçuşlarınızın tarihlerini temel alarak poliçe başlangıç ve bitiş tarihlerinizi belirlemelisiniz.

92 günü geçmemek şartı ile ikinci bir poliçe almanız gerekir. Uzayan seyahat süreniz 92 günü geçiyor ise farklı bir şirketten uzun süreli bir sağlık poliçesi almanız gerekir.

Yeni soyadı için ikinci bir poliçe yaptırıp, ilk poliçenizi iptal ettirmelisiniz.