Generali Sigorta A.Ş

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hak sahiplerince aranmayan paralar ile ilgili sorgulamalar Şubat ayından Mayıs ayı sonuna kadar bu sayfadan yapılabilir. Zaman aşımına uğramış tutarlar Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılır.

* Ayrıca, 8.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan "Özel hukuk hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında yönetmelik" uyarınca hak sahiplerince aranmayan paralarla ilgili Güvence Hesabı’nın resmi sitesinden Şubat Mayıs ayları arasında detaylı sorgu yapabilirsiniz: https://www.guvencehesabi.org.tr/hsap

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar